Noteikumos lietotās definīcijas:
Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.petcare.lv, kurā iespējams iegādāties Preces;
Noteikumi – šie Interneta veikala lietošanas noteikumi;
Pircējs –  juridiskā persona vai pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir
iegādājusies Preci(-es);
Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā tiek piedāvātas, un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties;
Sabiedrība – SIA “Pet Care”, reģ. Nr. 40203243449, juridiskā adrese: Saldus nov., Saldus, Lielā iela 42,
LV-3801.

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus, vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 20 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, tai skaitā, bet ne tikai, kad Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš (piemēram barībai un papildbarībai); patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, barību, papildbarību, šampūnus, smēres, šķidrumus, aerosolus, tabletes). 
 • Pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Personas datu apstrāde.

1. www.petcare.lv veic personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, neatkarībā no klienta atrašanas vietas .

2. Ar doto tiek uzskatīts, ka Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.petcare.lv , SIA “Pet Care” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.petcare.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

 • Tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
 •  Katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
 •  www.petcare.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
 •  IP adreses;
 • Citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūki, kā arī, lai kontrolētu www.petcare.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās darbību.

3. Ar doto tiek uzskatīts, ka Jūs esat informēts, ka norādot www.petcare.lv vietnē savu kontaktinformāciju (numuru, e-pasta adresi), tā var tikt izmantota lai sazinātos ar Jums .

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

4. SIA “Pet Care” apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;

 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • Biznesa plānošanai un analītikai;
 • Jaunumu izsūtīšana.

5. SIA “Pet Care” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • Apstrāde ir vajadzīga www.petcare.lv vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz www.petcare.lv attiecināmu juridisku pienākumu;
 • Apstrāde ir vajadzīga līguma, to starp distances līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

6. SIA “Pet Care” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Pet Care” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Kamēr SIA “Pet Care” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
 • Datu glabāšanas laiks nav sasniedzis 30 dienas.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping